Lấy lại mật khẩu WordPress Admin thành công 100%

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phpMyadmin (nhập thông tin user/pass).

Lấy lại mật khẩu WordPress Admin
Đăng nhập phpMyAdmin

Bước 2: Bạn sẽ thấy danh sách database, hãy chọn database của bạn và chọn bảng có tên wp_users:

Lấy lại mật khẩu WordPress Admin
Chọn database của bạn

Bước 3: Sau khi click vào bạn sẽ thấy danh sách người dùng, bạn nhấp vào tuỳ chọn Edit để vào chỉnh sửa.

Lấy lại mật khẩu WordPress Admin

Bước 4: Tìm dòng user_pass và đổi mật khẩu bạn muốn ở dòng đó, trên cột Value.

Lấy lại mật khẩu WordPress Admin
Sửa mật khẩu

Bước 5: Sau đó, bạn chỉ cần mã hóa mật khẩu mới là xong. Nhấn vào nút thanh xổ xuống bên trái của mật khẩu, và chọn option MD5 > Go.

Lấy lại mật khẩu WordPress Admin
mã hóa mật khẩu

Sau khi bấm Go lưu lại thì bạn hãy ra quản trị worspress của bạn để đăng nhập với password mới bạn vừa đổi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *