Fixed TOC – Table of contents for WordPress plugin

150.000

Phiên bản
3.1.26
Changelog
Ngày cập nhật
19/12/2022
Hướng dẫn sử dụng

Đây là plugin giúp bạn tạo table of content cho post hoặc page

Tự quét thẻ tiêu đề (h1, h2, h3) để tạo mục lục
Hỗ trợ nhiều dạng layout
Dễ dàng customize