20/12/20222.47
150.000
19/12/20223.1.26
150.000
20/12/20223.12.3.2
150.000
18/12/202219.6
150.000

Plugin wordpress là gì?

Plugin là một phần mở rộng của WordPress, cho phép bạn tích hợp các tính năng mở rộng hoặc mở rộng các tính năng của trang web hoặc blog của bạn.

Có rất nhiều plugin khác nhau có sẵn cho WordPress, và bạn có thể tìm kiếm và cài đặt chúng trong khu vực Plugin của trang quản trị WordPress của bạn. Các plugin có thể làm nhiều điều khác nhau, từ cung cấp các tính năng SEO tốt cho trang web của bạn đến tích hợp với các dịch vụ trực tuyến khác nhau.

Plugin wordpress có những loại nào?

Có rất nhiều loại plugin khác nhau có sẵn cho WordPress, và họ có thể làm nhiều điều khác nhau. Một số loại plugin phổ biến cho WordPress bao gồm:
   • Plugin SEO: cung cấp các tính năng và công cụ hỗ trợ cho việc tăng cường SEO của trang web.
   • Plugin bảo mật: cung cấp các tính năng bảo mật cho trang web, bao gồm việc chặn các cuộc tấn công và bảo vệ dữ liệu người dùng.
   • Plugin đa ngôn ngữ: cho phép bạn xây dựng trang web hoặc blog đa ngôn ngữ.
   • Plugin tùy chỉnh giao diện: cho phép bạn thay đổi giao diện của trang web hoặc blog của bạn theo ý muốn của mình.
   • Plugin bình luận: cho phép người dùng bình luận và trò chuyện trên trang web hoặc blog của bạn.
   • Plugin công cụ phân tích: cung cấp các công cụ và tính năng phân tích hỗ trợ cho việc theo dõi và phân tích hiệu quả của trang web.
Đây chỉ là một số ví dụ về các loại plugin khác nhau có sẵn cho WordPress. Có rất nhiều plugin khác cũng có sẵn, và bạn có thể tìm kiếm và tìm kiếm các plugin phù hợp cho trang web hoặc blog của bạn tại trang Plugin của WordPress.