-54%
1.200.000
-53%
1.500.000
-55%
1.000.000

Xây dựng một Website cũng tương tự như xây một ngôi nhà:

- Địa chỉ nhà: Tên miền Website
- Đất xây : Hosting, Vps...
- Khung xườn bê tông cốt thép : Theme, code ...
- Tiện ích vd xem vi, máy lạnh : Plugin, bạn cần tiện ích gì thì cài plugin tương ứng.
- Làm đẹp sơn sửa : CSS,HTML...

Website Fullcode ở trên là bao gồm tất cả các Theme, Plugin, CSS, HTML đã được cài đặt và tùy chỉnh sẵn. Bạn chỉ cần có tên miền kết nối hosting cài wordpress sau đó lấy Website Fullcode về cài và sửa lại một chút thông tin của bạn là dùng được luôn.